Звернення

А.А. Гриценко, зав. кафедрою економічної теорії та економічних методів управління, член-кореспондент НАН України, доктор економічних наук, професор.

Сучасний світ надзвичайно динамічний. Знання оновлюються з великою швидкістю. Потоки інформації охоплюють людину. Орієнтуватися в цьому світі стає все складніше, а ризики прийняти невірне рішення, піти хибним шляхом, дуже високі. Тому необхідно самостійне мислення, здатне за чередою різноманітних явищ і подій бачити їх приховану сутність, вибудовувати свої дії та вчинки відповідно до логіки розвитку об’єктивного світу й конкретної ситуації, а не всупереч їм. Це — запорука успіху, задоволеності життям і щастя.

Найбільш глибинні коріння суспільного життя заховані в економіці. У цій сфері людина проводить більшу частину свого життя: працює, реалізує свої здібності та таланти, заробляє гроші, витрачає їх на покупки. Навіть, відпочиваючи вдома або на морі, читаючи газету, переглядаючи кінофільм або подорожуючи, вона залучена до економічного процесу, в систему економічних відносин. Осягнути глибинні закони функціонування та розвитку цього світу — надзвичайно захоплююче, важливо і корисно.


Наукою, яка вивчає глибинні підстави життя суспільства й людини, є економічна теорія. Саме вона озброює методологією пізнання законів суспільного розвитку, дає ключі до вдосконалення суспільства та людини. Тому не дивно, що випускники спеціальності «економічна теорія» ставали міністрами, головами парламентських комітетів, керівниками центральних органів державної влади економічного профілю, великих банків, радниками Президента України, керівниками науково-дослідних інститутів, кафедр, професорами. Вони працюють не тільки в Україні та інших пострадянських країнах, але й в США, Великобританії, Німеччини та інших країнах. Серед них не тільки відомі економісти, а й політологи та соціологи.


Кафедра, яка випускає по цій спеціальності, спирається більш ніж на 200-річний досвід викладання економічної теорії. Вперше курс дипломатики та політичної економії в Харківському університеті був прочитаний у 1805 р. А кафедра політичної економії Харківського університету була в числі перших чотирьох кафедр політичної економії, створених в Європі. Перші навчальні курси читали німецькі професори. З самого початку викладання велося на європейському рівні.


Жодна інша спеціальність в розрахунку на одного випускника не дала такої кількості відомих і успішних в різних сферах суспільної діяльності фахівців. Це не випадково, адже вона озброює не лише знаннями, але, найголовніше, методологією, способами вивчення явищ і процесів, придбання знань. Такий багаж як навігатор і інструментарій дає можливість сміливо йти по життю, не лякаючись заплутатися в її перипетії, і завжди знаходити адекватні рішення.