Економічний турнір

Кожен рік на економічному факультеті відбувається Каразінський економічний турнір, у якому бере участь і наша кафедра.  Навесні для учнів 10–11 класів та восени для студентів  університету ми проводимо секцію «Бізнес-гуру», у програмі якої інтелектуальні бізнес-ігри, спрямовані на розвиток практичних вмінь та навичок.

«Бізнес-гуру»  — змагання з пошуку оптимального способу вирішення реальної бізнес-проблеми. Якщо бажаєш підвищити свою економічну грамотність та набути корисних навичок — приєднуйся!

В березні-квітні 2019 року студенти 4 курсу проходили педагогічну практику, в рамках якої проводили лекції, семінарські та практичні заняття. Педагогічні практики, являючись важливими складовими професійної підготовки студентів, дають можливість майбутнім фахівцям з економіки поглибити отримані теоретичні знання та навчитися використовувати ці знання у освітньому процесі, осмислити багатогранність роботи викладача,  визначити відповідність особистісних якостей вимогам обраної спеціальності,  оволодіти вміннями і навичками проведення навчальної, дослідницької та виховної роботи зі студентами.

В межах педагогічної практики студенти прийняли активну участь у  Каразінському економічному турнірі, що відбувся 14 квітня 2019 року в Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна. Майбутні фахівці допомагали організаторам турніру розробити завдання для проведення інтелектуальних бізнес-ігор, зокрема секції «Бізнес-гуру», а також приймали активну участь в оцінюванні школярів під час самого турніру. Як зазначила студентка групи Ірина Скочко «Проведення таких турнірів є важливим для молодих людей, котрі бажають далі пов’язати своє життя з економікою. Ці заходи підтримують школярів, заохочують їх до подальшого навчання на спеціальности «Економічна теорія та економічна політика» та розвитку практичних вмінь і навичок».