Економічний турнір

Кожен рік на економічному факультеті відбувається Каразінський економічний турнір, у якому бере участь і наша кафедра.  Навесні для учнів 10–11 класів та восени для студентів  університету ми проводимо секцію «Бізнес-гуру», у програмі якої інтелектуальні бізнес-ігри, спрямовані на розвиток практичних вмінь та навичок.

«Бізнес-гуру»  — змагання з пошуку оптимального способу вирішення реальної бізнес-проблеми. Якщо бажаєш підвищити свою економічну грамотність та набути корисних навичок — приєднуйся!

Кожного року студенти 4 курсу проходять практику, яка є важливою складовою професійної підготовки студентів, дають можливість майбутнім фахівцям з економіки поглибити отримані теоретичні знання та навчитися використовувати ці знання у освітньому процесі, визначити відповідність особистісних якостей вимогам обраної спеціальності,  оволодіти вміннями і навичками проведення навчальної, дослідницької та виховної роботи зі студентами.

В межах практики студенти можуть приймати активну участь у  Каразінському економічному турнірі. Майбутні фахівці допомагають організаторам турніру розробити завдання для проведення інтелектуальних бізнес-ігор, зокрема секції «Бізнес-гуру», а також приймають активну участь в оцінюванні школярів під час самого турніру. Як зазначила студентка групи Ірина Скочко «Проведення таких турнірів є важливим для молодих людей, котрі бажають далі пов’язати своє життя з економікою. Ці заходи підтримують школярів, заохочують їх до подальшого навчання на нашій спеціальності та розвитку практичних вмінь і навичок».