Тютюнникова С.В.

Прізвище, ім’я та по-батькові:

Тютюнникова Світлана Володимирівна

Науковий ступінь, вчене звання:

Доктор економічних наук, професор

Наукові інтереси:

Доходи населення; рівень та якість життя населення; сталий економічний розвиток; людський, інтелектуальний та соціальний капітал

Контактна інформація:

поштова адреса (індекс, місто, вулиця, будинок):

61057, місто Харків, вул. Мироносицька, 1, 3-7

номер контактного телефону  057 707 55 50

адреса корпоративної електронної пошти  stutunnykova@karazin.ua

Посилання на бібліографічний профіль у наукометричній базі даних Google Scholar:

https://scholar.google.com.ua/citations?user=RF7j4TAAAAAJ&hl=ru

Перелік курсів, що викладаються у поточному навчальному році:

Мікро-макроекономіка, Політика доходів населення, Соціальна економіка, Людський розвиток, Економічна компаративістика