Гриценко А.А.

Прізвище, ім’я та по-батькові:

Гриценко Андрій Андрійович

Науковий ступінь, вчене звання:

Член-кореспондент Національної академії наук України 

Доктор економічних наук, професор

Наукові інтереси:

Закономірності економічного розвитку, проблеми вартості, грошей і грошово-кредитної політики, інституційна архітектоніка

Контактна інформація:

поштова адреса (індекс, місто, вулиця, будинок):

61057, місто Харків, вул. Мироносицька, 1, 3-7

номер контактного телефону  057 707 55 50

адреса корпоративної електронної пошти   agrytsenko@karazin.ua

Посилання на бібліографічний профіль у наукометричній базі даних Google Scholar:

https://scholar.google.com.ua/citations?user=ozxai60AAAAJ&hl=ru

Перелік курсів, що викладаються у поточному навчальному році:

Політична економія , Логіка економічного розвитку