Лаптєв В.Г.

Прізвище, ім’я та по-батькові:

Лаптєв Валентин Григорович

Науковий ступінь, вчене звання:

Доцент

Наукові інтереси:

Психологія менеджменту, міжнародні економічні відносини, інтеграційні відносини в світовій економіці

Контактна інформація:

поштова адреса (індекс, місто, вулиця, будинок):

61057, місто Харків, вул. Мироносицька, 1, 3-3

номер контактного телефону: 057 707 55 50

адреса корпоративної електронної пошти:  vlaptev@karazin.ua

Перелік курсів, що викладаються у поточному навчальному році:

Мікроекономічний аналіз, Економіка громадського сектора, Методологія соціально-економічного пізнання