Мірясов Ю.О.

Прізвище, ім’я та по-батькові:

Мірясов Юрій Олександрович

Науковий ступінь, вчене звання:

Кандидат економічних наук, доцент

Наукові інтереси:

Методологічні проблеми економічної теорії, економічна політика, економічна влада

Контактна інформація:

поштова адреса (індекс, місто, вулиця, будинок):

61057, місто Харків, вул. Мироносицька, 1, 3-3

номер контактного телефону: 057 707 55 50

Посилання на бібліографічний профіль у наукометричній базі даних Google Scholar:

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&view_op=search_authors&mauthors=Мірясов+

Перелік курсів, що викладаються у поточному навчальному році:

Мікроекономічний аналіз, Мікроекономіка, Макроекономіка, Економіка суспільного сектора, Методологія наукових досліджень