Микитась В.В.

Прізвище, ім’я та по-батькові:

Микитась Вікторія Володимирівна

Науковий ступінь, вчене звання:

Кандидат економічних наук, доцент

Наукові інтереси:

Економічна політика держави, особливості формування інституційного середовища, глобалізаційні та трансформаційні процеси

Контактна інформація:

поштова адреса (індекс, місто, вулиця, будинок):

61057, місто Харків, вул. Мироносицька, 1, 3-3

номер контактного телефону: 057 707 55 50

адреса корпоративної електронної пошти:  viktoriia.mykytas@gmail.com

Перелік курсів, що викладаються у поточному навчальному році:

Макроекономіка, макроекономічний аналіз, основи менеджменту