Наукова робота

Важливою характерною ознакою діяльності кафедри економічної теорії та економічних методів управління є глибоке наукове обґрунтування як змісту навчального процесу, так і аналізу того, що відбувається у сфері господарського життя.

Спираючись на багаті традиції наукового дослідження, які дозволяли завжди бути на рівні найвищих досягнень економічної науки, кафедра проводить активну наукову діяльність, організуючі дослідження найбільш актуальних економічних проблем сучасності.

Сформувалася низка наукових економічних шкіл, які очолюють провідні вчені, доктори наук, професори кафедри: логіко-історична,  трудових відносин, інституціональної економіки та інші. Результати наукових досліджень активно публікуються у вигляді монографій, статей у вітчизняних та зарубіжних журналах, доповідях на наукових конференціях. Наукові розробки стають основою для практичних рекомендацій органам державного управління різних рівній. Відмінною рисою цієї діяльності є залучення до наукових досліджень студентів, внесок яких теж находить відображення у публікаціях.

Важливим аспектом наукової роботи є підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації. На кафедрі функціонує аспірантура та докторантура, захищаються дисертації на постійно функціонуючій Вченій раді по захисту дисертацій на звання доктора філософії з економіки і доктора наук.

Залучення до наукових досліджень нових молодих кадрів дозволяє зберегти та примножити багату наукову спадщину кафедри.

Залучення до наукових досліджень нових молодих кадрів дозволяє зберегти та примножити багату наукову спадщину кафедри.

Звіт завідувача кафедри економічної теорії та економічних методів управління за 2022/2023 навчальний рік

План роботи кафедри економічної теорії та економічних методів управління на 2023/2024 навчальний рік

Графік проведення відкритих лекцій викладачами кафедри у першому році 2023/2024 навчальний рік