Магістратура: Економіка та економічна політика

Робочі програми дисциплін освітньо-професійної програми
«Економіка та економічна політика»
другого (магістерського) рівня вищої освіти

Освітньо-професійна програма. Магістр — Економіка та економічна політика

Забезпечення фінансової стійкості. Яременко О.Л.

Інтелектуальна власність. Меленцова О.В.

Сучасні економічні теорії. Лісовицький В.М.

Теорія і практика реформування господарських систем. Коломієць Г.М.